Notizie
There is no translation available.Venerdì 17 e sabato 18 novembre 2017, Ljubljana ha ospitato al Grand hotel Union, all’Hotel Slon e in altre sedi più piccole la ventesima edizione del Festival sloveno dei vini, dove si sono presentati oltre 200 produttori di vino provenienti da tutta la Slovenia e tutto…
There is no translation available.V okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, je izšel dvojezični zbornik »Tradicionalni kraški pridelki in produkti – raziskave za izboljšanje njihove kakovosti«, zaključna publikacija projekta, v kateri so predstavljene temeljne in aplikativne raziskave ter analize, opravljene na refošku, teranu in kraškem pršutu. V treh letih trajanja projektnih…
There is no translation available.V četrtek, 27. 11. 2014, je v okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, delujočega znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v tržaškem Narodnem domu potekal simpozij »Tradicionalni kraški pridelki in produkti – raziskave za izboljšanje njihove kakovosti« z zaključno konferenco. Raziskovalci Kmetijskega inštituta Slovenije, vodilnega partnerja…
There is no translation available.V četrtek, 30. 10. 2014, je v okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturisticacarsica, ki deluje znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi potekal simpozij o kraškem okolju. Raziskovalci so predstavili izsledke rezultatov raziskav, opravljenih v sklopu načrtovanih projektnih aktivnosti. Dogodka so se udeležili…
There is no translation available.V okviru 14. Kongresa Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, ki je potekal avgusta v Ljubljani, so njegovi udeleženci obiskali Kras. Na kmetiji Borisa Lisjaka je bil predstavljen čezmejni evropski projekt Agrotur, dogodek pa je obogatila degustacija tradicionalnih kraških produktov. V sklopu 50. Mednarodnega vinskega sejma Vino Ljubljana,…
There is no translation available.Od 23. do 28. avgusta 2014 je potekal v Gornji Radgoni že 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, na katerem je bil v okviru Kmetijskega inštituta Slovenije predstavljen tudi projekt AGROTUR, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica. Prikazu rezultatov dosedanjih raziskav je sledila degustacija terana, obenem pa je bila izvedena…
There is no translation available.V petek, 30. maja 2014, je potekala v ljubljanskem Grand Hotelu Union pod okriljem projekta Agrotur predstavitev konzorcijskih teranov čezmejnih pridelovalcev. Predstavniki Združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana so organizirali tiskovno konferenco z degustacijo vin za novinarje, raziskovalce in predstavnike evropskega reda vitezov vina, v popoldanskem času…
There is no translation available.Diplomant Jan Tronkar je pod mentorstvom doc. dr. Lorene Butinar in doc. dr. Paola Sivilottija uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom Vpliv razmerja med obremenitvijo in listno površino grma vinske trte na kakovost grozdja in vsebnost polifenolov pri sorti refošk (V. vinifera), nastalo v okviru raziskav…