Simpozij kraško okolje

There is no translation available.

V četrtek, 30. 10. 2014, je v okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturisticacarsica, ki deluje znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi potekal simpozij o kraškem okolju. Raziskovalci so predstavili izsledke rezultatov raziskav, opravljenih v sklopu načrtovanih projektnih aktivnosti. Dogodka so se udeležili tako raziskovalci kot študentje in pridelovalci terana na čezmejnem kraškem področju.

Lorena

Program simpozija:

Jerina – preliminarni izsledki morfologije vinogradniških tal na Krasu
Borut Vrščaj

Kraški vinogradi in vodnjaki: vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev in kovin
Helena Baša Česnik, Vida Žnidaršič-Pongrac, Špela Velikonja Bolta, Klemen Lisjak, Borut Vrščaj

Helena
Spremljanje žuželk, pršic in bolezni vinske trte na Krasu
Špela Modic,Vojko Škerlavaj, Božidar Drovenik

Spela
Vpliv vodnega stresa na kakovost grozdja v kraških vinogradih
Paolo Sivilotti, Lorena Butinar, Anastazija Jež, Katja Šuklje, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak

Brošura