Izdana zaključna publikacija projekta AGROTUR

There is no translation available.

V okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, je izšel dvojezični zbornik »Tradicionalni kraški pridelki in produkti – raziskave za izboljšanje njihove kakovosti«, zaključna publikacija projekta, v kateri so predstavljene temeljne in aplikativne raziskave ter analize, opravljene na refošku, teranu in kraškem pršutu.

V treh letih trajanja projektnih aktivnosti so bile v laboratorijih partnerskih raziskovalnih inštitucij opravljene analize več kot 60.000 različnih komponent, spojin, aktivnih snovi ..., na osnovi katerih so bila pridobljena nova znanja o kraških pridelkih in produktih, njihovi pridelavi in predelavi ter vplivih novih tehnologij na njihovo izboljšanje.