Diplomanta Univerze v Novi Gorici zaključila študij z diplomskim delom v okviru raziskav projekta AGROTUR

There is no translation available.

Diplomant Mitja Turk je pod mentorstvom doc. dr. Branke Mozetič Vodopivec in doc. dr. Paola Sivillotija  uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom Primerjava med redčenjem grozdja in zgodnjim razlistanjem: vpliv na pridelek in osnovne parametre kakovosti ter polifenolno sestavo pri sorti refošk (V. vinifera), diplomant Borut Hrovatin pa je pod mentorstvom doc. dr. Branke Mozetič Vodopivec in dr. Klemna Lisjaka raziskal Polifenolni profil grozdja sorte refošk (V. vinifera L.) letnika 2011 na Krasu.

Čestitamo.

 

Mitja Turk - diplomsko delo

Borut Hrovatin - diplomsko delo