Kakovost terana in kraškega pršuta

Za Kras najznačilnejša tradicionalna pridelka sta teran in kraški pršut. Sodelovanje raziskovalcev in pridelovalcev v prejšnjih projektih je pripeljalo do novih spoznanj o obeh produktih.

Preberite več ...

Trajnostna raba naravnih virov

Kras zaznamuje prepoznavna naravna dediščina z območji ohranjanja narave (Natura 2000, UNESCO, EPO, NV), ki obsegajo različne ekosisteme.

Preberite več ...

Agroturizem

Kras je svet posebnih reliefnih, vodnih in podzemnih pojavov, nastalih v dolgih geoloških dobah na vodotopnih kamninah.

Preberite več ...

Aplikacija e-Karst

Vinogradnike bomo povezali v spletno aplikacijo e-Karst, kar bo omogočalo celosten pregled nad razvojem bolezni in škodljivci, porabo vode in stanjem v vinogradih.

Preberite več ...

Hotel dobrega terana

S projektom bomo nadaljevali razvoj čezmejne destinacije: »Kras, destinacija avtohtonih produktov« oz. platforme »Hotel dobrega terana«, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta Agrotur. Razvoj bo temeljil na trajnostnih in kakovostnejših produktih ter enoviti grafični podobi. Cilj je nadaljevati in razvijati čezmejno mrežo ponudnikov namestitev, storitev, znamenitosti in prevozov s ponudbo lokalnih produktov ter naravno in kulturno dediščino.

Preberite več ...

Novice

There is no translation available.Film 'Kras – Carso – Karst' je nastal v okviru projekt Agrotur II. Film prikazuje čezmejni Kras, neokrnjeno kraško naravo, pridelavo in predelavo avtohtonih vin Terana in Vitovske, rastišče ('terroir) Krasa, jerino ter lepote Krasa v različnih...

Preberite več ...

There is no translation available.V petek, 8. 11. 2019, je v Štanjelu potekal že tradicionalni Simpozij o teranu in kraških produktih. Na njem so sodelovali slovenski in italijanski raziskovalci s Kmetijskega inštituta Slovenije, univerz v Trstu, Vidmu in Novi Gorici ter člani...

Preberite več ...

There is no translation available.Turistična dejavnost je z razvojem svetovnega spleta doživela korenite spremembe. Če je včasih turist pred potovanjem najprej obiskal turistično agencijo, se danes o destinaciji vnaprej pozanima na medmrežju. Na tem mestu je odločujoča vloga...

Preberite več ...

There is no translation available.V torek, 16. aprila 2019, je pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS potekal že tretji slovensko-italijanski raziskovalni dan. Namen vsakoletnega dogodka je povezati raziskovalce in raziskovalne institucije obeh...

Preberite več ...

There is no translation available.V ponedeljek, 15. aprila 2019, so na Kmetijskem inštitutu Slovenije gostovali francoski predstavniki v Sloveniji, gospa veleposlanica Florence Ferrari, direktor Francoskega inštituta in svetovalec za sodelovanje na področju kulture,...

Preberite več ...

There is no translation available.Vinogradništvo in vinarstvo sta postavljena pred nove izzive, kar so nakazali organizatorji 1. Vinogradniško-vinarskega posveta Krasa že uvodoma, z osrednjo tematiko Vinogradništvo s pogledom v prihodnost. Na Krasu se soočajo s problematiko...

Preberite več ...

There is no translation available.Spletna aplikacija e-Karst je namenjena vinogradnikom na Krasu.  Z nekaj kliki je možno na enostaven in hiter način dostopati do meteoroloških podatkov, informacij o vodnem stresu, razvoju bolezni in škodljivcev idr. v reprezentativnih...

Preberite več ...

There is no translation available.Čezmejni kraški vinarji so se že dvanajstič predstavili ljubiteljem vina na dogodku Vitovska in morje, ki je potekal na videmskem gradu 15. in 16. junija 2018. Tudi letos so dokazali, da Kras ni le območje danes zabrisanih državnih meja, temveč...

Preberite več ...

There is no translation available.V petek, 18. maja 2018, je Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana, pridruženi partner projekta AGROTUR II, že tradicionalno organiziralo predstavitev najboljših teranov v osrčju Ljubljane. Namen dogodka je predstaviti vinski letnik...

Preberite več ...

There is no translation available. V sredo, 30. 5. 2018, je v Štanjelu na Krasu potekal osrednji letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V–A Italija–Slovenija 2014–2020, organiziran pod okriljem Sektorja za evropsko teritorialno sodelovanje Službe Vlade RS ter Organa...

Preberite več ...

E-novice