Hotel dobrega terana na Krasu

There is no translation available.

S projektom bomo nadaljevali razvoj čezmejne destinacije: »Kras, destinacija avtohtonih produktov« oz. platforme »Hotel dobrega terana«, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta Agrotur. Razvoj bo temeljil na trajnostnih in kakovostnejših produktih ter enoviti grafični podobi. Cilj je nadaljevati in razvijati čezmejno mrežo ponudnikov namestitev, storitev, znamenitosti in prevozov s ponudbo lokalnih produktov ter naravno in kulturno dediščino.

Razpršeni hotel je koncept povezave malih turističnih ponudnikov na določenem ožjem geografskem območju v širšo in celovito ponudbo turističnih storitev. Model s pravili in platformo ter spletno recepcijo je bil razvit že projektu Agrotur, 2007–2013. Trenutno je v sistem vključenih 17 agroturizmov s čezmejnega Krasa (www.hoteldobregaterana.si), predstavljenih na portalu, ki beleži okrog 5–10 rezervacij mesečno. Z namenom povečati število gostov, ki so zahtevnejši potrošniki in bolj ozaveščeni do ohranjanja narave, bomo v sklopu projekta ponudnike uvrstili na sodobna spletna medmrežja (npr. Booking.com, Airbnb) ter jih povezali s sodobnimi načini transporta (električni avtobus). Zavzemali se bomo za obliko turistične dejavnosti, ki se približa t. i. butičnemu turizmu. Cilj ni spodbujati masovni turizem, temveč zagotavljati kvaliteto pred kvantiteto ob upoštevanju nosilnosti okolja ter naravnih in kulturnih danosti. Skupno oblikovanje integralnih čezmejnih itinerarjev, ki jih bomo oblikovali v okviru aktivnosti, bo obogatilo vsebinsko ponudbo aktivnega turizma in spodbudilo čezmejno sodelovanje. Z nabavo električnega minibusa bodo vzpostavljene nove turistično-transportne linije, ki bodo povečale dostopnost območja in se navezale na novo razvite itinerarje. Skupne predstavitve čezmejnih ponudnikov na tematskih dogodkih bodo dodatno definirale Kras kot destinacijo avtohtonih produktov.

Spletna stran: www.hoteldobregaterana.si