Sestanek o nastanitveni mreži Hotel dobrega terana

There is no translation available.

Turistična dejavnost je z razvojem svetovnega spleta doživela korenite spremembe. Če je včasih turist pred potovanjem najprej obiskal turistično agencijo, se danes o destinaciji vnaprej pozanima na medmrežju. Na tem mestu je odločujoča vloga portalov, kot so booking.comairbnb.comtripadvisor.com in podobni. Sobodajalci, ki želijo nadpovprečno zasedenost svojih nastanitvenih kapacitet, morajo biti vidni na čim več spletnih mestih, saj na ta način dosežejo več potencialnih gostov. 

V okviru projekta Agrotur II smo del aktivnosti namenili tudi izboljšanju delovanja in promocije platforme Hotel dobrega terana. S tem namenom organiziramo sestanek, na katerem se bomo pogovorili o nadaljnji promociji trenutne mreže, njeni potencialni nadgradnji, pripravi brošure ter drugih aktivnostih.

Na srečanju boste seznanjeni s primerom dobre prakse, predstavljeni bodo načini za boljšo vidnost obstoječe platforme, možnosti za povečanje števila rezervacij in posledični porast števila turistov na čezmejnem Krasu.

Dnevni red:

  • pregled delovanja portala www.hoteldobregaterana.si in nadaljnjih aktivnosti, načrtovanih v okviru projekta Agrotur II, priprava brošure o projektu ter ponudnikih idr. (dr. Klemen Lisjak, KIS);
  • primer dobre prakse, natančneje:

1) pregled spletnih rezervacijskih portalov (booking.com; airbnb.com; expedia.com),

2) programska oprema za upravljanje z nastanitvenimi obrati (PMS) beds24.com;

3) programska oprema za upravljanje s prodajnimi kanali (channel manager) beds24.com;

4) programska oprema za upravljanje s socialnimi omrežji ZohoSocial;

5) implementacija pametnih ključavnic.

Predavanje bo izvedel Primož Stanič, direktor podjetja Inter-es, d. o. o., ki je upravljavec

nastanitvenega obrata Soča Guesthouse iz Kanala ob Soči. Omenjeni obrat vsako leto beleži rast števila nočitev, ki je večja od rasti nočitev v Sloveniji.

  • Razno: pobude in vprašanja.

Sestanek bo potekal v torek, 18. 6. 2019, ob 19. uri na kmetiji Borisa Lisjaka v Dutovljah (v slovenskem jeziku, vendar z možnostjo povzetkov v angleščini).

Vabljeni!

Sodelujoči pri projektu AGROTUR II