Partnerji

There is no translation available.

VP – KIS
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Kot vodilni partner s preteklimi izkušnjami vodenja projektov bo zadolžen za koordinacijo, upravljanje, izvajanje in komunikacijo znotraj projekta. Vpeljal bo strukturo in postopke za vsebinsko ter finančno poročanje, revizijsko sled, spremljanje in oceno uspešnosti ter morebitne potrebne optimizacije v času izvajanja projekta. Prav tako bo vključen v komunikacijske aktivnosti za pripravo celostne podobe, spletne strani, vsebin za medije in organizacijo simpozija ter delavnice. Aktivno bo sodeloval pri pripravi in organizaciji dogodkov ter novinarskih konferenc za promocijo terana in pršuta …). KIS ima najsodobnejšo opremo za spremljanje sestave vina in pršuta, ostankov pesticidov in težkih kovin v okolju ter usposobljene raziskovalce. Zato bo sodeloval pri pripravi predloga novih standardov za poenotenje čezmejnih tehnologij pridelave vina teran in navodil o domači reji prašičev na Krasu za pridelavo kraškega pršuta. S prenosom znanj bo skrbel za izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti lokalnih produktov.

Naslov: Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktna oseba: Klemen Lisjak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.kis.si

PP1 – UNITS
UNIVERZA V TRSTU
ODDELEK ZA VEDE O ŽIVLJENJU

Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju, je na programskem območju ena vodilnih inštitucij za raziskave biokemijskih procesov v živalskih in rastlinskih celicah. Raziskovalci, ki jih po večini sestavljajo zdravniki, farmacevti, biokemiki že vrsto let sodelujejo s PP1, PP3 in PP4 na področju biokemije in molekularne biologije ter analitike bioloških vzorcev. Med drugim skupaj opravljajo raziskave učinkov vina na celice, ožilje in srce sesalcev ter študije biološke razpoložljivosti bioaktivnih spojin vina. So prva skupina na svetu, ki je z objavo potrdila, da rdeča barvila vina prehajajo v možgane sesalcev, kjer lahko preprečujejo razvoj nevrodegenerativnih bolezni. Ravno tako so raziskovalci ugotovili, da se rdeča barvila vina absorbirajo v naše telo že iz želodca. Vsi ti rezultati so bili objavljeni v najodličnejših revijah o napredku v medicini. Prispevek strokovnjakov iz Univerze v Trstu je nujen za postavitev smernic odgovornega pitja vina in pravilno usmerjeno promocijo pridelovalcev. Hkrati s svojim delom usmerjajo delo ostalih partnerjev, katerih namen je izboljšati kakovost terana. Univerza se razvija v medinstitucionalni center raziskav in razvoja na področju vina in zdravja.

Naslov: Via Weiss 2 - Pal. Q, 34128 Trieste, Italia
Kontaktna oseba: Sabina Passamonti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.units.it

PP2 – UNIUD
UNIVERZA V VIDMU
ODDELEK ZA AGROŽIVILSTVO, OKOLJE IN ŽIVALI

Univerza v Vidmu se ukvarja s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami, spodbuja prenos tehnologij in znanja preko izobraževalnih dejavnosti ter eksperimentalnega dela. Univerza spodbuja znanstveno in kulturno sodelovanje z italijanskimi in tujimi institucijami. Oddelek za agroživilstvo, okolje in živali, ki sodeluje v projektu, ima posebna znanja o biologiji rastlin, vinogradništvu in ekonomiki v agroživilskih podjetjih. Na oddelku se ukvarjajo z raziskavami vpliva stresa na rastline, s poudarkom na vodnem stresu, tako v enoletnih rastlinah kot v trajnih nasadih. Skupina za vinogradništvo ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja z vodo v vinogradu. Njihove kompetence na področju bolezni in škodljivcev, upravljanja in zmanjševanja fitofarmacevtskih sredstev so potrjene s številnimi mednarodnimi objavami v uglednih znanstvenih revijah ter s sodelovanjem v nacionalnih in mednarodnih projektih.

Naslov: Via delle Scienze N.206, 33100 Udine, Italia
Kontaktna oseba: Elisa Petrussa (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.uniud.it

PP3 – UNG
UNIVERZA V NOVI GORICI

UNG bo glede na svoje kompetence bo sodelovala v t. i. vinogradniško-tehnološkem sklopu, in sicer pri izvedbi analize vodnega stresa v vinogradih ter optimizaciji porabe vode in pri spremljanju mlečnokislinske fermentacije pri vinarjih na čezmejnem Krasu. Na teh vinih se bo izvedlo fizikalno-kemijske analize, analize mlečnokislinskih bakterij in analize zdravju škodljivih biogenih aminov. Izveden bo tudi t. i. »screening« komercialno dostopnih in v teranu nativnih mlečnokislinskih bakterij (MKB) na tehnološke parametre, na osnovi katerega bo pripravljen izbor MKB, ki bi bile primerne za vodenje kontrolirane mlečnokislinske fermentacije vina teran. V okviru projektnih aktivnosti bo UNG pripravila priporočila o bolj smotrni porabi vode v vinogradih z namenom izboljšati kakovost grozdja in hkrati zmanjšati negativni vpliv na okolje ter z optimizacijo mlečnokislinske fermentacije izboljšati vino teran tako s kakovostnega kot tudi zdravstvenega vidika.

Naslov: Kostanjeviška cesta 16, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontaktna oseba: Lorena Butinar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.ung.si

PP4 – OK
OBČINA KOMEN

Občina Komen je kraška občina, ki se razteza na 103 km2 površine od slovensko-italijanske meje. V 20 vaških skupnostih, ki jih sestavlja 35 naselij, živi 3556 prebivalcev. Od nekdaj je bil komenski Kras znan po teranu in pršutu, tej turistični ponudbi pa se pridružuje še vedno neokrnjena narava. Vojaška pokopališča iz 1. svetovne vojne opozarjajo, da so bili ti kraji zaledje soške fronte, zato bo vzpostavljen v Štanjelu čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko. Občina Komen je lastnica in upravlja z gradom, kjer se načrtuje omenjeno izgradnjo. Občina bo tako lahko občutno pripomogla vsem ponudnikom lokalnih produktov predvsem k manjšim stroškom promocije. Skrbela bo za organizirani čezmejni turistični prevoz z električnim vozilom. Glavnino sredstev iz projekta bo namenila za investicije, medtem ko bo stroške osebja in potne stroške za aktivnosti krila iz lastnih virov.

Naslov: Komen 86, 6223 Komen, Slovenija 
Kontaktna oseba: Erik Modic (‎Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.komen.si

PP5 – CONFVE
CONFESERCENTI VENEZIA 

CONFVE delujejo v provinci Benetke, ki jih kot svetovno znamenitost vsako leto obišče izjemno veliko število turistov. So pomemben partner za razširjeno in učinkovitejšo promocijo Krasa. Odgovorni so za prenos rezultatov projekta širši mednarodni javnosti: z izvedbo promocijskih aktivnosti v Benetkah (vinski sejem v središču Benetk) ter objavami v časopisih in revijah z veliko naklado. Skrbeli bodo tudi za nadgradnjo razpršenega hotela in kraških itinerarjev ter umestitev razpršenega hotela na spletne strani za rezervacije nastanitev in storitev največjih svetovnih agencij.

Naslov: Via Savelli 8, 35129 Padova, Italia 
Kontaktna oseba: Annalisa Arru (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
Spletna stran: www.cescotveneto.it